Tiền ảo: 4398
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.472.490.942 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 44.086.350.815 $
Ưu thế:
BTC 54,2%
ETH 9,84%
XRP 7,14%