Tiền ảo: 4388
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 184.958.547.638 $ 3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 42.310.322.674 $
Ưu thế:
BTC 52,9%
ETH 10,0%
XRP 7,41%