Tiền ảo: 4384
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 180.623.774.690 $ 1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 36.087.138.792 $
Ưu thế:
BTC 52,1%
ETH 10,1%
XRP 7,53%