Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 245.092.520.810 $ 3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 64.576.137.277 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,7%
XRP 6,85%