Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.412.973.536 $ 3,7%
Lưu lượng 24 giờ: 59.653.515.620 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%