Tiền ảo: 4645
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.014.512.000 $ 0,75%
Lưu lượng 24 giờ: 56.511.135.155 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,9%
XRP 6,72%