Tiền ảo: 4674
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.654.485.331 $ 6,0%
Lưu lượng 24 giờ: 57.622.853.567 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,48%