Tiền ảo: 4643
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.938.465.822 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 57.929.340.195 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,9%
XRP 6,74%