Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.161.521.724 $ -0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 49.332.978.465 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,5%
XRP 6,43%