Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.338.214.665 $ 0,23%
Lưu lượng 24 giờ: 51.375.176.562 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,47%