Tiền ảo: 4647
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.535.257.077 $ 0,82%
Lưu lượng 24 giờ: 55.656.767.056 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 11,0%
XRP 6,74%