Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.760.119.710 $ -3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 61.995.599.072 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,8%
XRP 6,80%