Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.090.734.310 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 61.488.783.435 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,6%
XRP 6,56%