Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.801.872.198 $ -0,74%
Lưu lượng 24 giờ: 47.035.770.498 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,5%
XRP 6,44%