Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 242.333.696.384 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 61.166.795.196 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,6%
XRP 6,54%