Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.890.006.128 $ 7,2%
Lưu lượng 24 giờ: 62.053.913.967 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,9%
XRP 6,91%