Tiền ảo: 4665
Sàn giao dịch: 326
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.219.697.355 $ -3,8%
Lưu lượng 24 giờ: 56.740.987.972 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,7%
XRP 6,57%