Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.224.794.915 $ 5,0%
Lưu lượng 24 giờ: 55.301.014.408 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,2%
XRP 6,28%