Tiền ảo: 5236
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.765.004.237 $ 0,42%
Lưu lượng 24 giờ: 73.049.033.827 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,45%
XRP 4,91%