Tiền ảo: 5891
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.362.067.415 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 287.789.349.933 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,66%
XRP 5,62%