Tiền ảo: 5723
Sàn giao dịch: 375
Giá trị vốn hóa thị trường: 263.961.304.401 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 53.550.588.438 $
Ưu thế:
BTC 67,2%
ETH 8,47%
XRP 4,85%