Tiền ảo: 5957
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.482.290.772 $ -6,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.603.174.521 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,53%
XRP 5,77%