Tiền ảo: 5480
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.107.104.068 $ 3,8%
Lưu lượng 24 giờ: 59.515.634.556 $
Ưu thế:
BTC 68,6%
ETH 7,60%
XRP 4,24%