Tiền ảo: 5186
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 269.513.584.430 $ 3,6%
Lưu lượng 24 giờ: 84.917.082.865 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,60%
XRP 5,08%