Tiền ảo: 5870
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.427.554.002 $ 0,89%
Lưu lượng 24 giờ: 42.821.759.223 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,69%
XRP 5,32%