Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.632.469.991 $ 0,65%
Lưu lượng 24 giờ: 48.396.780.516 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,81%
XRP 5,60%