Tiền ảo: 5937
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.138.670.705 $ 3,361%
Lưu lượng 24 giờ: 48.527.928.914 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,46%
XRP 5,62%