Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.866.809.252 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 49.345.987.735 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,75%
XRP 5,64%