Tiền ảo: 5518
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.039.710.892 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 54.800.688.992 $
Ưu thế:
BTC 68,1%
ETH 7,65%
XRP 4,34%