Tiền ảo: 5026
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 387.216.969.516 $ 14%
Lưu lượng 24 giờ: 100.660.015.009 $
Ưu thế:
BTC 63,0%
ETH 9,72%
XRP 5,32%