Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.914.054.341 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 51.554.182.479 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,68%
XRP 4,48%