Tiền ảo: 5891
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.477.567.508 $ -1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 2.252.446.481.322 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,67%
XRP 5,62%