Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 261.172.036.357 $ -8,1%
Lưu lượng 24 giờ: 76.333.578.806 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,19%
XRP 4,83%