Tiền ảo: 6096
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.305.073.661 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 49.907.358.583 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,38%
XRP 4,96%