Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 259.345.115.169 $ -11%
Lưu lượng 24 giờ: 75.751.451.300 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,21%
XRP 4,84%