Tiền ảo: 6120
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 237.853.799.202 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 50.126.857.046 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,47%
XRP 4,87%