Tiền ảo: 6251
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.867.352.503 $ 0,39%
Lưu lượng 24 giờ: 34.718.979.626 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,87%