Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.933.013.509 $ -0,76%
Lưu lượng 24 giờ: 50.449.759.488 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,57%
XRP 4,96%