Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.041.125.240 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 49.040.599.727 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,44%
XRP 5,76%