Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.300.577.666 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 50.982.915.082 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,67%
XRP 4,44%