Tiền ảo: 5874
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.431.454.888 $ 0,43%
Lưu lượng 24 giờ: 47.889.445.657 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,78%
XRP 5,51%