Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 191.935.172.269 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 38.480.112.614 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,86%