Tiền ảo: 6251
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.248.350.755 $ 0,57%
Lưu lượng 24 giờ: 34.889.325.110 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,05%
XRP 4,87%