Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.108.078.426 $ 0,88%
Lưu lượng 24 giờ: 39.148.606.695 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,00%
XRP 4,81%