Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.441.019.778 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 62.935.706.989 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,1%
XRP 6,38%