Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 285.887.547.919 $ 4,9%
Lưu lượng 24 giờ: 66.068.646.048 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,2%
XRP 6,26%