Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.811.493.666 $ 0,98%
Lưu lượng 24 giờ: 35.270.040.966 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,90%
XRP 4,83%