Tiền ảo: 5185
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 254.304.844.114 $ -12%
Lưu lượng 24 giờ: 84.187.352.527 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,40%
XRP 5,03%