Tiền ảo: 5237
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 297.255.378.760 $ 5,4%
Lưu lượng 24 giờ: 65.715.829.829 $
Ưu thế:
BTC 65,3%
ETH 8,34%
XRP 4,81%