Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.409.833.395 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 48.249.551.204 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,92%
XRP 5,53%